VAALITEEMAT 2017

Tulosvastuu takaisin politiikkaan!

kättely-kuvaKunnallisessa päätöksenteossa törmää aivan liian usein siihen, ettei päätöksenteko ole tehokasta yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kannalta. Liiketaloudellisesti kannattavien hankkeiden tiellä ovat liian usein saamattomat kuntapäättäjät, kireät sääntelynormit sekä ilman selkeää tulosvastuuta tai kannustimia toimivat virkamiehet.

Länsimetron kaltaiset epäonnistumiset eivät saa toistua.

Kansalaisen näkökulmasta mekanismi johtaa huonompiin palveluihin ja nouseviin asumiskustannuksiin – yrittäjän näkökulmasta hukattuihin mahdollisuuksiin. On aika palauttaa tulosvastuu politiikkaan – Länsimetron kaltaiset epäonnistumiset eivät saa toistua.

Kaavoitus kuntoon

Espooseen kohdistuu suuri muuttopaine joka korottaa jatkuvasti asumisen hintaa, koska kysyntään ei vastata riittävällä tarjonnalla. Erityisesti asuinrakennuksista on krooninen pula.

kaavoitus kuvaKaavoitusmääräyksiä tulee keventää kauttaaltaan ja kaavoitusta joustavoittaa. Jouheva rakentaminen on tärkeä osa metropolialueen kilpailukykyä. Kankeasta kaavoittamisesta ei saa muodostua pullonkaulaa.

Uusia asuntoja rakennetaan liian vähän ja liian hitaasti. Siksi ensiapuna toimistotilojen muuttamista asuintiloiksi tulee jouhevoittaa – tällä hetkellä esimerkiksi viidesosa toimistotilasta Espoossa on tyhjillään samalla kun asunnoista on pula. Fortumin entisen pääkonttorin muuttaminen asuinkiinteistöksi on oiva esimerkki innovatiivisesta kaavamuutosratkaisusta.

Espoossa tulisi sallia ennakkoluulottomasti korkea rakentaminen.

Espoossa tulisi sallia ennakkoluulottomasti korkea rakentaminen myös muualle kuin Keilaniemeen. Kaupungissamme ei ole edes historiallista siluettia varjeltavana, joten tekosyyt ovat loppu. Tarvitsemme tehokkaampaa ja ennakkoluulotonta kaavoittamista!

Itsenäisen Espoon puolesta

tapiola kesälläEspoolaisten kuntapäättäjien tulee antaa voimakas viesti sen puolesta, ettei ole kenenkään edun mukaista rakentaa pääkaupunkiseudulle uutta tehotonta mammuttikuntaa.

Metropolia tulisi kehittää kokonaisvaltaisesti pakkoliitoksien sijaan yhteistyöelimistä käsin. Pk-seudun metropoli tarvitsee rationaalista metropolipolitiikkaa, jossa päätöksiä tehdään yhteisymmärryksessä yhteisistä lähtökohdista katsoen. Itsenäinen Espoo on metropolialueen kehityksen etu.

Itsenäinen Espoo on metropolialueen kehityksen etu.

Helsingissä hallintorakenteet ovat Suomen tehottomimmat. Suuripalkkaiset byrokraatit ja hankala hallinto nielevät liian suuren osan sen tehosta. Mikäli Espoota aletaan liittämään Helsinkiin, tarkoittaa tämä väistämättäkin helsinkiläisten hallintokäytäntöjen siirtymistä Espooseen. Meillä on Espoossa varsin toimiva julkisen hallinnon rakenne ja sen rapauttaminen ei aja metropolialueen kehittymisen etua. Espoon kuntasektorin tuottavuus on korkeampi kuin Helsinginssä likipitäen kaikilla mittareilla.

Espoo ja Helsinki ovat myöskin erilaisia kuntia. Samat ratkaisut eivät välttämättä toimi kaikkialla. Pakottamiseen perustuva kuntakentän yhdenmukaistaminen tuhoaa paikalliset innovaatiot ja lamauttaa ruohonjuuritason osallistumisen yhteisten asioiden hoitamiseen. Kuntaliitos ei ole ainoa keino metropolin kehittämiseen.

Säästeliäs kuntatalous

Säästeliäs kuntatalous on espoolaisten etu. Espoon tulisi palvelutuotannossaan keskittyä sen ydintoimintojen järjestämiseen kevytmielisten maailmanparannusprojektien sijaan. Tavoitteena on hyvinvoiva espoolainen – ei pöhöttynyt hallinto.

Espoon tulee säilyä kannustavana kuntana niin yrityksille kuin tavallisille asukkaille. Kunnallisveron nostaminen vähentää kannustimia työntekoon ja yrittämiseen. Verojen korottamisen sijaan palveluista tulee leikata sekä niiden hallintoa tulee järkeistää ja tehostaa.

Tavoitteena on hyvinvoiva espoolainen – ei pöhöttynyt hallinto.

Kokoomus

Mikko Laakso, Kokoomus, Kuntavaalit 2017 Espoo